تحویل خودرو,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودرو ساینا,تحویل خودرو بهمن 95,تحویل خودرو,پدیده خودرو تیراژه,تحویل خودرو ساینا,تحویل خودرو بهمن 95,

مشتری عزیز سرکار خانم ز.خلج زاده - خریدار خودرو ساینا محصول سایپا . تاریخ تحویل خودرو: 30 بهمن 95
با تشکر از اعتماد شما - با پدیده خودرو تیراژه همراه باشید