فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش قسطی ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 95,پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو,فروش نوروزی محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش کلیه محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش قسطی ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 95,پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو,فروش نوروزی محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش کلیه محصولات ایران خودرو نوروز 96,
شرايط پیش فروش عادی اسفند 95 و پیش فروش نوروزی 96 (به صورت محدود) محصولات ایران خودرو به ھمراه ھدایای فروش تعھدی، از روز يكشنبه 95/12/01 لغایت 96/01/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست ( جداول شماره 1، 2 و 3) ارائه مي گردد.
نکات مھم در خصوص ھدیه فروش تعھدی:
ھدیه فروش تعھدی صرفا به تعھداتی اختصاص می یابد که مشتریان در زمان تکمیل وجه، به صورت نقدی اقدام به واریز وجه نموده باشند و ھمچنین قرارداد منجر به انصراف نگردد.
ھدیه فروش تعھدی فقط زمانی قابل ارائه می باشد که مبغ مابه التفاوت اعلام شده در دعوتنامه، در مھلت تعیین شده پرداخت گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه، ھدیه فروش تعھدی به مشتریان ارائه نخواھد شد.
 
توجه: شرکت پدیده خودرو تیراژه به مناسبت نوروز 96 شرایط ویژه فروش محصولات ایران خودرو را اغاز خواهد کرد . جهت آگاهی از آخرین شرایط فروش محصولات ایران خودرو ویژه اسفند 95 و نوروز 96 توسط شرکت پدیده خودرو تیراژه با شماره تلفن های 77164810-021 - 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. کارشناسان فروش شما را راهنمایی خواهند کرد.


جدول شماره 1:

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش قسطی ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 95,پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو,فروش نوروزی محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش کلیه محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش قسطی ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 95,پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو,فروش نوروزی محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش کلیه محصولات ایران خودرو نوروز 96,

جدول شماره 2:

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش قسطی ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 95,پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو,فروش نوروزی محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش کلیه محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش قسطی ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 95,پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو,فروش نوروزی محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش کلیه محصولات ایران خودرو نوروز 96,

 
جدول شماره 3:
شرایط پیش فروش ویژه اسفند 95 (به صورت محدود) به مناسبت نوروز 96:

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش قسطی ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 95,پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو,فروش نوروزی محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش کلیه محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش قسطی ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 95,پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو,فروش نوروزی محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش کلیه محصولات ایران خودرو نوروز 96,