فروش اقساطی خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو  اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,شرایط فروش محصولات ایران خودرو نوروز 96,شرایط فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,محصولات ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش اقساطی خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,شرایط فروش محصولات ایران خودرو نوروز 96,شرایط فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,محصولات ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 96,
شرايط پیش فروش عمومی اسفند 95 محصولات ایران خودرو (طرح مشارکت در تولید)، از روز يكشنبه 95/12/01 لغایت 96/01/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه مي گردد. در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد. - در این بخشنامه، امکان صلح ( تا دو مرتبه ) فراھم می باشد.
 
توجه : جهت آگاهی از آخرین شرایط فروش محصولات ایران خودرو ویژه اسفند 95 و نوروز 96 توسط شرکت پدیده خودرو تیراژه با شماره تلفن های 77164810-021 - 77480480-021 تماس حاصل فرمایید. کارشناسان فروش شما را راهنمایی خواهند کرد.

فروش اقساطی خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو  اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,شرایط فروش محصولات ایران خودرو نوروز 96,شرایط فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,محصولات ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 96,فروش اقساطی خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اسفند 95,فروش اقساطی محصولات ایران خودرو نوروز 96,شرایط فروش محصولات ایران خودرو نوروز 96,شرایط فروش محصولات ایران خودرو اسفند 95,محصولات ایران خودرو نوروز 96,پیش فروش محصولات ایران خودرو نوروز 96,