بازار فولکس در اروپا آب رفت
 فولکس واگن در شرایطی که با هزینههای چند ميليارد یورویی این رسوایی از جمله پرداخت جریمه و هزینههای تعمير خودروهای آلاینده روبروست٬ نمیتواند با کاهش فروش و سودآوری ضعيفتر مقابله کند. این خودروساز موفق شده با دادن تخفيفهای بالاتر٬ از کاهش بيشتر سهم بازارش جلوگيری کند. واسطههای فروش فولکس واگن به مشتریانش به طور متوسط 11.2 درصد تخفيف در قيمت فروش داده اند که 1.6 درصد بيشتر از ماه سپتامبر است. در ميان 10 خودروساز پرفروش اروپا در ماه گذشته٬ خودروساز لوکس ب ام و 13 درصد رشد فروش را گزارش کرد که بزرگترین افزایش فروش بود. فروش فيات کرایسلر با افزایش 70 درصدی فروش برند جيپ7.7 ٬ درصد رشد داشت. فروش دایملر با سه برابر شدن تقاضا برای برند اسمارت21 ٬ درصد رشد کرد. برند مرسدس بنز این خودروساز هم 11 درصد بيشتر خودرو در اروپا فروخت. فروش خودرو در 27 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا و همچنين سویيس٬ نروژ و ایسلند در اکتبر برای بيست و ششمين ماه رشد کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ٬ کاهش فروش اروپای فولکس واگن نخستين کاهش فروش این شرکت از ماه مه بود. رشد فروش 6.5 درصد این گروه خودروسازی از رشد 8.2 درصدی کل بازار خودرو عقب افتاد. این گروه خودروسازی علاوه بر برند فولکس واگن٬ مالک برند لوکس پورشه٬ آئودی و برندهای بازار انبوه اسکودا و سيت است. این خودروساز آلمانی در اکتبر اعلام کرد به منظور اصلاح نرم افزار غيرقانونی که آلایندگی خودروهای دیزلی را کمتر از ميزان واقعی نشان میدهد٬ برای 8 ميليون و 500 هزار خودرو در اروپا فراخوان خواهد داد. از زمان افشای تقلب فولکس واگن در تستهای آلایندگی٬ این شرکت فاش کرده 800 هزار خودروی بنزینی دیگر هم آلایندگی دی اکسيد کربن بالایی دارند. خودروهای دیزلی بيش از نيمی از خودروهای سواری فروخته شده در اروپا را تشکيل میدهند.