وام خرید خودرو 30 میلیون تومانی می‌شود؟
 
اردشیر دادرس رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG کشور، از پیشنهاد وام 30 میلیون تومانی به جای 25 میلیون تومان برای خرید خودرو خبر داد وگفت: دولت به جای ارائه وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودروی عادی بهتر بود 5 تا 10 میلیون تومان به این میزان اضافه می‌کرد و خودروی دوگانه سوز را تحویل مردم  می‌داد.
وی تصریح کرد: دولت با توجه به اینکه سعی در بهینه سازی مصرف انرژی در کشور دارید بایستی این موضوع را در اولویت کاری خود قرار می‌داد.
دادرس تاکید کرد: استفاده از خودروی دوگانه سوز بستر را برای کاهش مصرف بنزین فراهم می‌کند بنابراین ضروری است که دولت تدبیر عمومی با درایت بیشتر برای رسیدن به اهداف مورد نظر در جهت بهینه سازی مصرف انرژی  گام بردارد.
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG کشور خاطر نشان کرد: پیشنهاد انجمن صنفی جایگاه داران به وزارت صنعت سبب می‌شود که هم مخازن خودروها نجات پیدا کرده و خودرو سازان در استفاده از این خودروهای دوگانه سوز تشویق شوند که این امر به نفع دولت است.