تحويل فوری خودروهای فروش اقساطی
 وی گفت: سند به نام مشتری زده نمیشود تا زمانی که پرداخت اقساط تمام شود. اگر کسی میخواهد خودروی خود را بفروشد باید کل مبلغ اقساط را تسویه کند. به گفته خسروتاج٬ از ساعت ۱۰ صبح امروز ( به عنوان اولين روز اجرای طرح) تاکنون ثبتنام برای فروش بيش از ۵۰۰۰ هزار دستگاه خودرو انجام شده است. سخنگوی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت اعلام کرد: پراید و تندر ۹۰ سهم ۹۹ درصدی در ثبت فروش را داشتهاند.