مدیر عامل بانک ملی: مردم برای دریافت وام عجله نداشته باشند
  همتی مدیر عامل بانک ملی با اشاره به وام ۲۵ میلیونی خودرو گفت: بانک ها پاسخگوی تقاضای وام ۲۵ میلیونی هستند و هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.وی از مردم خواست که برای دریافت وام عجله نکنند زیرا بانک ها در حد توان پاسخگوی متقاضیان خواهند بود.