با تويوتا ياريس آشنا شويد
 داخل یاریس شامل تغييراتی چند بوده اما عملکرد و ظاهر سابق خود را حفظ کرده است. در داشبورد اکثر قسمتها از پلاستيک کار شده که خوب دیده میشود اما برخی اوقات بسيار روشن و نامناسب به نظر میرسد. فرمان با لایهای چرمی پوشانيده شده و تجهيزات صوتی روی آن نصب گردیده که حرکت جالبی محسوب میشود. صندلیهای عقب فوقالعاده راحت بوده و حتی روی بازوهای عقبی دارای جاليوانی نيز میباشد. هر چند در این خودرو شاهد فضای افزایش یافته و راحتی بيشتر هستيم اما شرکت تویوتا برای کاهش هزینه اقدام به حذف برخی از تجهيزات آن کرده است . تجهيزاتی همچون سيستم ناوبری ماهوارهای٬ دوربين نمایش عقب یا سنسورهای پارک که به صورت سفارشی قابل نصب می باشند.