چیزهایی که از وام ۲۵ میلیونی خودرو نمی‌دانید
  با توجه به سوالات بسیار در این زمینه چند نکته‌ای که کمتر رسانه‌ای شده و اکثرا از آن اطلاع ندارند را یادآوری می‌شود. بسیاری از کسانی که دوست دارند کمپین نخریدن خودرو پایان یابد علاقه دارند مزایای این طرح بازگو شود و کسانی که هنوز به این کمپین امید دارند دوست دارند معایب آن را بدانند. قطعا خواندن مطلب زیر به هر دو گروه کمک خواهد.
*به هیچ عنوان خودرو به نام خریدار نمی‌شود و تا پرداخت نشدن آخرین چک، خودرو برای خودروساز محسوب می‌شود.*بازپرداخت تسهیلات جدید خودرو برخلاف اعلام قبلی ۷ ساله نیست و یک تا ۴ ساله است.*حداکثر قسط ماهانه ۸۰۷ هزار تومان است.*قابل توجه کسانی که قصد دارند با خرید خودرو، آن را واگذار و از پول آن بهره‌مند شوند: تا سه سال خودروهایی که از این طرح استفاده می‌کنند قابل انتقال نیست.*سود اسمی این طرح ۱۶ درصد است اما چون چک‌های ۳ماهه تا ۶ ماهه اخذ می‌شود سود مرکب از خریداران ریافت می‌شود؛ یعنی سود ۳ ماهه شدن چک را هم دریافت می‌کنند که تقریبا معادل سود ۱۹ درصدی می‌شود.*طبق فرم‌های خودروسازان درصورت برگشت هریک از چکهای اقساط ، کل بدهی مؤجل مشتری ، به بدهی حال تبدیل شده و فروشنده مجاز است نسبت به وصول مطالبات مذکور هرگونه اقدام لازم را معمول نمایند. با توجه به اینکه خودرو در رهن خودروساز می‌ماند .*چنانچه متقاضی چک شخصی جهت پرداخت اقساط نداشته باشد، می تواند از چک شخص ثالث جهت پرداخت استفاده کند که در این صورت متقاضی می بایست پشت چک را دو امضاء کند و به همراه گواهی امضاء صادرکننده چک و گواهی امضاء صاحب قرارداد (که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر میشود) و به همراه امضای تعهدنامه ها به نمایندگی تحویل دهد.*چک‌ها باید حتما از حسابهای آنلاین مانند : سپهر، سیبا، همراه، جام، جاری طلایی، مهر و مهرگستر، فراگیر یا سحر، حسابهای بانک مسکن جاری متمرکز که با شماره ۱۳۰۰ شروع میشود و یا کلیه بانکهای خصوصی کشور، صادر گردند.*به دلیل محدودیت در وصول در شبکه چکاوک، چک بانک های سرمایه و تات(آینده) مورد قبول شرکت ایران خودرو نمی باشد.*شخص ثالث کافی است یکی از شرایط زیر را داشته باشد : بستگان درجه یک (پدر، مادر، ھمسر، فرزند، خواهر و برادر) بستگان درجه دو (عمو، عمه، خاله، دایی) کارمندان دولت و بازنشستگان (کپی کارت پرسنلی معتبر.*صادرکننده چک بایستی پرینت حساب جاری خود را که ممهور به مهر بانک است، هنگام ثبت نام به نمایندگی تحویل دهد و تطابق امضا صادرکننده چک و مشتری و تطابق آن با گواهی امضاء محضری توسط نمایندگی بایستی انجام شود.*در صورت عدم وصول چکھا در زمان سررسید، شرکت ایران خودرو ضمن اقدام حقوقی، وفق تعهدنامه و اخذ خسارت دیرکرد و هزینه وصول عمل خواهد کرد و گارانتی و کارت طلایی کلیه خودروهای مذکور را از درجه اعتبار ساقط خواهد کرد.*درصورت عدم برداشت وجه چک ھای موضوع قرارداد مشتری تعهد می نماید به منظور اجتناب از تعلق جرایم و بروز مشکلات احتمالی مراتب عدم برداشت را پس از گذشت حداکثر۱۰روز کاری از زمان سر رسید چک، ازشرکت ایران خودرو پیگیری نماید و نسبت به پرداخت مبلغ چک پرداخت نشده اقدام نماید.*مدارک مورد نیاز: ۱- فرم قرارداد فروش رهنی (تکمیل و امضاء شده) ۲- وکالتنامه فک پلاک (پیوست بخشنامه می باشد) ۳- فرم تعهدنامه (در دو نسخه تکمیل و امضاء شده) ۴- پرینت حساب جاری صادر کننده چک (۳۰ گردش آخر) ۵- گواهی امضاء محضری متقاضی و صادر کننده چک و صادر کننده چک ضمانت ۶- یک فقره چک ضمانت به اندازه کل مبلغ اصل و فرع وام از شخص ثالث یا از شخص صاحب چک با امضاء شخص ثالث در ظهر چک ۷- کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و صادرکننده چک و صادر کننده چک ضمانت*در صورت عدم ارائه مدارک در مهلت مقرر، خودروساز مختار به اختصاص ظرفیت اعلام شده ارائه خودرو با تسهیلات به فرد دیگری خواهد بود و وجه پرداختی مشتری متعاقبا مسترد می گردد و معلوم نیست چه موقع بازگردانده می‌شود.*در صورت تاخیر در تحویل خودرو، سود تاخیری معادل ۱۸% سالیانه به ازای مبالغ پرداختی مشتری، از سوی شرکت ایران خودرو محاسبه و پرداخت می شود.