تا پايان ساعت کاری روز قبل ۱۲ ٬ هزار خودرو به فروش رسيد
 وی افزود: بهاعتقاد بنده با توجه به اینکه در این وام نرخ تسهيلات خوبی پيشبينی شده استقبال بيشتری از سوی مردم در خرید خودرو انجام شود. وی با اعلام اینکه آن دسته از افرادی که در ارائه چک به نمایندگی مجاز مشکل دارند میتوانند از سفته استفاده کنند٬ گفت: اعتبارسنجی مشتریان بهعهده شرکتهای خودروساز است و آنها متناسب با شرایط متقاضی اقدام به فروش محصولات خود میکنند٬ البته سند خودرو در رهن شرکتهای خودروساز است تا متقاضی تمام اقساط را پرداخت نماید.