بانک مرکزی؛ سفته به جای چک برای دریافت وام
 علی اصغر میرمحمد صادقی در نشست خبری افزود: بسیاری از مردم توانایی پرداخت ۴۸ قسط از طریق چک را ندارند به همین دلیل متقاضیان می توانند از سفته هم استفاده کنند.وی گفت: اطلاع رسانی این طرح از سال گذشته صورت گرفته و هدف اول بانک مرکزی هدایت تسهیلات پرداختی به سمت سرمایه در گردش تولید کننده ها و واحدهای صنعتی است.میرمحمدصادقی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی در خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و در شش ماهه سال جاری از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی ۱۰۲ هزار میلیارد تومان آن که حدود ۶۳،۲ دهم درصد تسهیلات پرداختی است به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک های عامل برگزار شده است ، گفت: وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و سود ۱۶ درصد و وام کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد به مردم ارائه خواهد شد.دریافت وام خودرو فقط از طریق نمایندگی های خودرومیرمحمدصادقی با بیان اینکه مردم برای دریافت وام خودرو فقط باید از طریق نمایندگی های خودرو اقدام کنند، گفت: مردم اصلاً نیازی ندارند که به بانک ها مراجعه کنند چون خودروسازها اسناد مربوطه را در بانک ها خرید دین می کنند.وی ادامه داد : این طرح که در جهت رونق تولید و تأمین مالی و هم  در جهت تقویت عرضه و تقاضا بوده، ممکن است بعد از شش ماه به صورت دائم اجرایی شود.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه گفت: با ۵ بانک طرف قرارداد هستیم که اگر این بانک ها موارد مورد نیاز بانک مرکزی را رعایت کنند همکاری های خود را ادامه خواهیم داد.
وی درباره ضمانت نامه های دریافتی از طرف بانک ها افزود: در خصوص وام خودرو اعتبارسنجی را نمایندگان خودروساز انجام می دهند و در طرح عرضه کالا اعتبارسنجی خریدار در مرحله اول در بانک ها انجام می شود و اگر اعتبار مشتری محرز شد ، کارت اعتباری به او ارائه می شود.میرمحمدصادقی ادامه داد : در صورتی که خریدار خودرو قادر به پرداخت دین خود نباشد بانک ها با مشتریان و دارندگان چک کاری ندارند بلکه به صورت مستقیم با خودرو سازها سر و کار دارند.نرخ سود تسهیلات ۱۶ درصد به شرط اقساط ماهیانه وی گفت: درخصوص خودرو نیز نرخ سود تسهیلات ۱۶ درصد به شرط اقساط ماهیانه خواهد بود.میرمحمدصادقی افزود: با توجه به طرح اجرا شده هم تولید کننده و هم مصرف کننده به پول مورد نیاز خود دست پیدا می کنند و هر دو به رونق می رسند.وی درخصوص تأمین  مالی این طرح گفت: تأمین منابع از طریق بانک مرکزی و بانک ها خواهد بود و ما این اقدام را تا جایی ادامه می دهیم که خودروسازها دیگر نخواهند طرح ادامه پیدا کند.