5 هزار خودرو صبح امروز فروش رفت
 
 مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت خبر داد، از صبح امروز تا کنون که طرح جدید فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی عملیاتی شد، 5 هزار خودرو که 99 درصد آن پراید، پژو و تندر بوده، به فروش رفت.وی در خصوص اینکه چرا مدت بازپرداخت وام خودرو از 7 سال به 4 سال کاهش یافت، گفت: از آنجایی که بانک مرکزی خرید دین را 4 ساله تعیین کرد، خودروسازان هم از بازپرداخت 4 ساله استقبال کردند، البته خودروساز می تواند اقساط را 7 سال تعیین کند و در این خصوص مختار است.