خداحافظ بنزین ۷۰۰تومانی
 یژن حاج محمد رضا رئیس جایگاه‌داران سوخت کشور در خصوص بنزین ۷۰۰ تومانی اظهار داشت: با توجه به اینکه بنزین ۷۰۰ تومانی به مدت سه ماه از سوی مسئولین تمدید شد و تصور بر این است که این مهلت زمانی که تا پایان آبان ماه سال جاری بود تمدید نشود.وی تصریح کرد: هم اکنون ۴۵۰ میلیون لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت باقی مانده است که از اول آذر ماه در صورت تمدید نشدن به قیمت ۱۰۰۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه خواهد شد.