کاهش روزانه ۸ میلیون لیتر قاچاق گازوئیل در مهرماه با اجرای طرح پیمایش
 طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش که قرار بود در ابتدای تابستان عملیاتی شود، با تأخیر سه ماهه در ابتدای مهرماه عملیاتی شد و همانطور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، اجرای این طرح تأثیر قابل توجهی بر کاهش قاچاق گازوئیل در کشور داشت.براساس این گزارش، با توجه به آمارهای مسئولان دولتی، ۸۷۰ هزار خودروی دیزلی کشور روزانه سهمیه‌ای معادل ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل را در کارت‌های خود دریافت می‌کردند، اما برآوردها نشان می‌دهد که مصرف واقعی آنها تنها ۵۴ میلیون لیتر در روز است.

بر این اساس، تا پیش از اجرای طرح تخصیص گازوئیل براساس بارنامه، روزی یکبار کارت سوخت خودروهای دیزلی شارژ می‌شد و تا ۴۸ ساعت امکان استفاده از این سهمیه وجود داشت، اما پس از اجرای طرح، این زمان به ۷۲ ساعت رسید و بر این اساس، ماهانه ۱۵۰۰ لیتر از مجموع سهمیه هر خودروی دیزلی کاهش یافت.برای اجرای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش، خودروهای دیزلی به سه دسته تا ۳.۵ تن، تا ۶ تن و تا ۱۰ تن تقسیم شده‌اند و سهمیه سوخت آنها براساس تناژ تخصیص داده شد و در عین حال، مرغداری‌ها و گلخانه‌هایی که برای گرمایش، سوخت می‌گرفتند نیز پایش شدند تا مشخص شود کدامیک از آنها واقعاً فعال هستند و کدامیک از سوخت استفاده دیگری می‌کنند.بر این اساس، با اجرای فاز اول طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش، ۱۵ درصد از مصرف سوخت، در مهرماه نسبت به شهریورماه کاسته شد که این رقم نسبت به مهر سال قبل ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد و به معنای آن است که به همین میزان از قاچاق گازوئیل کشور کاسته شده است.در عین حال، مصرف گازوئیل در سال ۹۳ حدود ۸ درصد نسبت به سال ۹۲ کاهش یافت. در شش ماهه اول امسال نیز حجم مصرف کل فرآورده کشور، روزانه ۲۰۵ میلیون لیتر بود که نسبت به سال قبل ۲۲ میلیون لیتر در روز کاهش را نشان می‌دهد.

بر مبنای این گزارش، مصرف گازوئیل از ۵۴ میلیون لیتر در روز در شش ماهه اول سال گذشته به ۴۸ میلیون لیتر در روز در شش ماهه اول امسال رسید که این رقم پس از اجرای طرح تخصیص گازوئیل براساس پیمایش در مهرماه امسال به طور متوسط به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسید.به عبارت دقیق‌تر از محل اجرای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش ۸ میلیون لیتر در روز از مصرف گازوئیل نسبت به شهریورماه کاسته شد  که این رقم به معنای کاهش مصرف ۱۴ میلیون لیتر در روز نسبت به شش ماهه اول ۹۳ است.بر این اساس، مسئولان معتقدند این رقم قطعاً مربوط به کاهش قاچاق گازوئیل است چرا که در این همین مدت ناوگان دیزلی کشور، گسترده‌تر شده و حجم حمل بار نیز افزایش داشته است.

مسئولان می‌گویند مصرف ۴۰ میلیون لیتر سوخت در مهرماه در حالی اتفاق افتاده است که حجم پایه سهمیه گازوئیل با گشاده دستی اختصاص یافته و در سه ماهه آینده این حجم بازنگری شده و در صورت لزوم کاهش خواهد یافت.حجم کل قاچاق کشور براساس اعلام مسئولان در سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۳.۸ میلیارد دلار آن مربوط به سوخت است.بیشترین حجم قاچاق سوخت از خشکی در استان سیستان و بلوچستان و از دریا در استان هرمزگان ثبت شده است.