نخستين نمايشگاه توانمندي‌هاي صنعت خودروي ايران برگزار مي شود
 

ساسان قربانی افزود: با توجه به ابراز تمایل گسترده شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازی و طراحی و مهندسی خارجی برای حضور فعال در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران و به منظور آشنایی کامل میهمانان بین‌المللی با صنعت خودروی ایران، شورای راهبردی و کمیته برنامه‌ریزی تصمیم گرفت که همایش هم‌زمان با نمایشگاه، در روزهای 10 و 11 اسفند امسال برگزار شود.وی گفت: با استفاده از هم‌زمانی برگزاری همایش و نمایشگاه و ایجاد هم‌افزایی در این رویدادهای مهم و اثربخشی مورد انتظار، گامی اساسی در مسیر تحول صنعت خودرو ایران و رضایتمندی شهروندان برداشته شود.دبیر همایش بین المللی صنعت خودرو افزود: به زودی جزییات این دو رویداد مهم صنعت خودرو ایران به اطلاع خواهد رسید.