راه اندازي مرکز معاينه فني خودرو هاي سبک در فريدونشهر
 
 ناصر اسدی فرماندار گفت: این مرکز با زیربنای 300 متر مربع با هزینه ای افزون بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال ظرفیت معاینه ی بیش از 30 خودرو را در روز دارد.وی افزود: این مرکز دارای واحد پذیرش ، قسمت تست نور چراغ ها ، آلاینده و تنظیم میزان سوخت ، ترمزها و فنرها ، زیر بند ، فرمان چرخهاقسمت های مختلف است که در مدت 20 دقیقه همه تست ها انجام شده و کارت معاینه فنی برای متقاضیان صادر می شود.
رحمان رحیمی مسئول این مرکز از اشتغال زایی حدود 4 نفر در این مرکز خبر داد و گفت : این مرکز دارای سالن معاینه فنی و سالن تعمیرگاه است و خودروهایی که نقص فنی دارند در تعمیرگاه این مرکز رفع عیب شده و بعد از معاینه فنی مجدد و اطمینان از رفع عیب ، کارت معاینه برای خودرو صادر می شود.