تاکسیران امانت دار، کیف گمشده را به صاحبش بازگرداند
 این تاکسیران امانت دار در مسیر فلکه اول به رستاخیز مشغول به خدمت رسانی است که پس از پیاده کردن مسافران و هنگام مراجعت با مشاهده کیف جاماندهدر خودرو با هدف رساندن این امانت به صاحب اصلی به سازمان مراجعه کرد.شایان ذکر است، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کرج در حضور روح الله کیان و حجت الله غلامرضای از اعضای شورای اسلامی شهر کرج، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان با تقدیم هدیه و تقدیر نامه از نامبرده تجلیل کرد.رانندگان زحمتکش و کم‌ادعا و امین کرجی که اکثرا از اقشار کم درآمد جامعه بوده و در بسیاری موارد اجاره‌نشین نیز می باشند با وجدانی پاک تا کنون مبالغ هنگفت جامانده در تاکسی‌‌ها را به رسم امانت‌داری از طریق روابط عمومی سازمان تاکسیرانی به صاحبان خود بازگرداندند که این عمل نشان از سلامت کاری رانندگان دارد.