طرح فروش اقساطی خودرو که قرار بود از صبح امروز در 800 نمایندگی ایران خودرو و 650 نمایندگی سایپا آغاز شود ، گفت : اجرای این طرح قرار بود از ساعت 8:30 صبح در نمایندگی های مجاز ایران خودرو و سایپا در سراسر کشور آغاز شود که طبق مشاهدات عینی ما در یکی از نمایندگی متاسفانه سیستم الکترونیکی ثبت نام تاکنون قطع بود و مراجعه کنندگان نتوانستند کار ثبت نام خود را انجام دهند.
بیشتر مراجعه کنندگان که در محل حاضر شدند ، مدارک کافی همراه ندارند.
مدارکی که متقاضیان باید داشته باشند شامل چک ، شناسنامه ، کارت ملی و پر کردن فرم برای اعتبارسنجی است.
البته طی کردن تمامی این مراحل منوط به این است که سیستم الکترونیکی ثبت نام فعال شود و
متاسفانه تا ساعت 9:20 صبح امروز متقاضیان ثبت خودرو با اظهار شرمندگی متصدیان این نمایندگی ها روبرو شده اند.
متقاضیان بعد از ثبت نام در یک بازه زمانی 30 روزه صاحب خودرو می شوند.