نيمي از آلودگي خودروهای سواری را 10 درصد خودروها توليد مي‌كنند
 

حسين شهيدزاده افزود: سه منشاء آلودگي هواي تهران و ذرات معلق هوا، خودروهاي كاربراتوري، خودروهاي گازوييلي فاقد فيلتر دوده و موتورسیکلت های بنزینی هستند.وي با تأکید بر این که سهم خودروها در آلودگی هوای تهران 82 درصد است، در خصوص طرح ال اي زد نيز گفت: كسي با اصل طرح كاهش مشكل ندارد، چرا كه اين طرح به جاي اين كه خودروها را بر اساس زوج و فرد بودن پلاك آنها به دو بخش تقسيم كند، خودروها را بر مبناي ميزان آلودگي كه توليد مي كنند، طبقه بندي مي‌نمايد.تنها 10 درصد خودروهاي تهران گواهي معاينه فني دارندقائم مقام شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اشاره به اين كه چنانچه 10 درصد خودروهاي آلاينده و فرسوده از مجموع خودروهاي تهران از چرخه خارج شوند، بالغ بر 48 درصد آلودگي هواي ناشی از تردد خودروها در تهران از بين خواهد رفت، اظهار كرد: به جاي جلوگيري از ورود روزانه 50 درصد خودروها به محدوده زوج و فرد، مي‌توانيم با ممانعت از ورود تنها 10 درصد خودروها به اين محدوده، همان تأثیر را بر کاهش، آلودگی هوا داشته باشیم.شهيدزاده با بيان اين كه در سه روز پاياني هفته گذشته، به تدريج آلودگي هواي تهران از وضعيت پاك وارد وضعيت ناسالم شد، تصريح كرد: اينورژن يا وارونگی دما، باعث شد تا آلودگی هوا در تهران باقي بماند و خارج نشود و بخت و اقبال يارمان بود كه تشديد آلودگي هوا با دو روز پاياني هفته گذشته یعنی روزهای پنج شنبه و جمعه كه ترددها در شهر كاهش مي‌يآبد، مصادف شد.وي با تأكيد بر اين كه تنها 10 درصد خودروهاي تهران گواهي معاينه دريافت نموده‌اند، اضافه كرد: در صورت اجراي طرح كاهش، 100 درصد خودروهاي تهران، مي‌بايست نسبت به دريافت گواهي معاينه فني اقدام كنند که در این صورت، مي‌توان انتظار داشت كه پس از گذشت چهار پنج ماه از اجرای طرح کاهش، آلودگي هوای تهران به ميزان محسوسي كاهش پيدا كند.شهر ری و شکوفه آلوده ترین نقاط تهران شهيدزاده با اعلام اين كه راننده ای كه موتور خودروي آلاينده و فرسوده خودروي خود را روشن مي‌كند، به منزله تيري است كه به قلب خود و خانواده‌اش شليك مي‌كند، تصریح كرد: قسمت اعظم آلودگي هواي تهران، ناشي از وسايل حمل و نقل موتوري است.قائم مقام شركت كنترل كيفيت هواي تهران در پايان با استناد به قانون خاطرنشان كرد: بر اساس قانون، خودرويي كه به سن فرسودگي رسيده و خودروي فرسوده محسوب مي ‌شود و نيز خودرويي كه فاقد گواهی معاينه فني است، حق تردد در شهر را ندارد و نبايد به اين گونه خودروها، اجازه حركت داده شود.گفتني است در حال حاضر، شاخص میانگین کیفیت هوای تهران 146 واحد است و روز جمعه گذشته که ميانگين شاخص كيفيت هواي تهران 132 واحد بود، به ترتيب شهر ري در جنوب تهران با میانگین 167 واحد و محله شكوفه در شرق تهران با ميانگين 162 واحد، آلوده ترين هوا را بین نقاط مختلف پایتخت تجربه کردند.