در اختیار داشتن چراغ و نحوه تردد از اختیارات و وظایف پلیس است
 
 سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در حاشیه چهل و نهمین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی  مبنی بر تذکر یکی از اعضای شورای شهر به پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به خاطر ایجاد ترافیک در روزهای بارانی با دستکاری چراغ‌های راهنمایی و رانندگی اظهار داست: آن چیزی که در مقررات روشن است آن است که چراغ راهنمایی یکی از ابزار پلیس برای کنترل ترافیک است.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تصریح کرد: در اختیار داشتن چراغ راهنمایی و نحوه تردد در معابر از وظایف پلیس است و اگر در شرایطی یک طرف معابر قفل شده پلیس می‌تواند برای تسهیل در تردد از چراغ راهنمایی استفاده کند و حتی اگر چراغ قرمز باشد پلیس فرمان حرکت دهد.عالی‌ترین مقام راهنمایی و رانندگی کشور تأکید کرد: قانون و مقررات تکلیف را مشخص کرده و بنابر قانون نحوه تردد و چراغ و مدیریت برای رفع گره‌های ترافیکی جزء اختیارات پلیس است.