چند هزار نفر وام خودرو می‌گیرند؟
 
 آنگونه که از منابع آگاه در صنعت خودرو کشور کسب اطلاع شده بانک مرکزی قرار است 900 میلیارد تومان به ایران خودرو و 600 میلیارد تومان به سایپا تسهیلات ارائه دهد که 34 هزار دستگاه خودرو از سوی ایران‌خودرو و26 هزار دستگاه از سوی سایپا ارائه خواهد شد.بر این اساس با ثبت‌نام 60 هزار نفر در این طرح، به طور موقت از نام نویسی جدید جلوگیری به عمل خواهد آمد تا اینکه با تامین اعتبار ثبت‌نام های جدید آغاز شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این گزارش حاکی از آن است که دو شرکت خودروساز برای یکصد تا دویست هزار دستگاه خودرو که نیاز به 5 هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد، برنامه ریزی کرده‌اند.