کار تاسیسات مازراتی به تعطیلی کشید
  این خودرو ساز ایتالیایی که دارای 2 هزار کارگر در تاسیسات ایتالیاییش است از چهاردهم دسامبر کار خود را به مدت چهار هفته متوالی تعطیل میکند. پیش تر تعطیلی هایی نیز در ماه سپتامبر بوده است لذا طبق پیش بینی های انجام شده تولید مازراتی امسال با 25% کاهش به 26 هزاردستگاه می رسد. این در حالی است که شرکت مذکور ارقام 50 و 75 هزار دستگاهی را برای فروش سال های 2016 و 2018 درنظر گرفته بود.کارشناسان این تصمیم را نشان دهنده وضعیت نابسامان بازار خودروهای لوکس که عمدتا ناشی از افت تقاضای چین و ایالات  متحده است می دانند. گفتنی است این مسئله تاکنون باعث افت 87 درصدی سود اجرایی مازراتی در سه ماهه سوم سال شده و آن را برای کاهش تولید تحت فشار قرار داده است. مدیر مازراتی درمورد امکان دستیابی شرکتش به آمار فروش تعیین شده برای سال 2018 گفت که نیازمند یک نفس عمیق و شروع مجدد کار با معرفی شاسی بلند لوانته هستیم.