از امروز میتوانيد خودروی نو بخرید
 طبق دستورالعمل مشترک وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و بانک مرکزی٬ متقاضيان برای دریافت وام 25 ميليون تومانی خودرو میتوانند از امروز٬ هجدهم آبان 1394 با مراجعه مستقيم به نمایندگیهای مجاز نسبت به خرید خودروی مورد نظر اقدام کنند و بخشی از بهای خودرو را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا 250 ميليون ریال (که بيش از 80 درصد بهای آن نباشد) در قبال ارائه اسناد تجاری ( اقساط حداکثر 84 ماهه با احتساب سالانه 16درصد به صورت چک یا سفته) به نمایندگیهای مجاز پرداخت کنند. خودروساز هم بعد از دریافت این مدارک٬ اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهرنویسی کرده و به بانکهای عامل ارائه میکند. پس از این مرحله بانکهای عامل اسناد تجاری ارائه شده از سوی خودروساز را که سررسيد آنها کمتر از چهار سال باشد٬ با نرخ 16 درصد خریداری و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز میکنند. در طرح خرید خودرو با وام 25 ميليون تومانی علاوهبر خودروهای سواری٬ خرید ماشينآلات کشاورزی مثل کمباین و تراکتورنيز قرار است با اقساط حداکثر هفتساله امکانپذیر شود. ایران خودرو اولين خودروسازی بود که ليست خودروهای خود را که مشمول وام 25 ميليون تومانی میشود٬ اعلام کرد. سبد محصولات ایران خودرو در تسهيلات 25 ميليون تومانی خودرو شامل خانواده سمند٬ خانواده ٬206 پژو پارس٬ پژو ٬405 تندر دستی٬ تندر اتوماتيک٬ وانت آریسان٬ تندر پيکاپ٬ رانا و دناست.