درنگي در درايت تلگرامي مردم نسبت به وام هاي خودرو

 

 

مدتي است که از ايجاد و فعاليت کمپين تحريم خودروي صفر توسط مردم مي گذرد و ناگهان بحثي مبني بر تخصيص اعتبار توسط بانک ها به متقاضيان خريد خودرو، رو مي شود و در اين ميان در کنار انتظار انتقادي مردم از اين صنعت خسته، سوالاتي در ذهن شان وجود دارد که به اجمال آنها را مرور خواهيم کرد.
از مسوولين مرتبط با موضوع صنعت خودرو خواهشمنديم به پرسش هاي شايد عادي مردم کشورمان در جوامع مجازي مانند همين تلگرام که خودتان هم تشريف داريد، پاسخ دهند.
مردم مي پرسند؟ آيا در ازاي بازپرداخت اقسام وام خودرو، سند آن در رهن بانک، آن هم به مدت هفت سال نمي ماند؟ و ما مجبور نمي شويم اين خودرو که در هفت سال آينده هيچ ارزشي نخواهد داشت را به يک چهارم قيمت خريد به اوراق چيان بفروشيم؟
مردم مي پرسند. آقايان برنامه ريز دولتي و غير دولتي آيا اين ها همان خودرو هاي صفر در سال 92 يا قبل تر از آن نيستند که حالا قصد رد کردنشان را داريد؟ چون دوسالي مي شود که در پارکينگ هايتان خاک خورده اند و ديگر وقت رد کردنشان است؟ اين انصاف است؟
اصلا از اين پرسش ها که بگذريم شما به مردم بفرماييد آيا اين خودروها همان توليداتي نيستند که سال هاي پيش يا حتي همين امسال با قطعات ارزان قيمت و بي کيفيت چيني تهيه شده اند؟ توليداتي در روزهاي سخت تحريم که مي توان سود آن دوره را با وام و اين قبيل تسهيلات به طور بلند مدت و در آينده کسب کرد.
عزيزان مرتبط به صنعتي که مدعي است در دوره خوشي و ناخوشي روي پاي خود ايستاده، لطفا بفرماييد آيا عمر مفيد يک لاستيک بيش از چهار سال است؟ آيا انصاف است که خودروهاي صفري که ميانگين دوسال پيش توليد شده اند و لاستيک هاي همان سال را هم ندارند با قيمتي هنگفت به مردم فروخته شود؟ يا لاستيک ماشين هاي مورد نظرتان همان لاستيک هايي است که در روزهاي تحريم بين المللي از چين وارد کرديم و بجايش نفت خام داديم؟ آيا انصاف است پس از هفت سال صاحب خودرويي شويم که ديگر احتمالا يک چهارم قيمت قبل را هم ندارد؟
آيا وقت آن نرسيده که تکاني به صنعتي دهيم که مدت مديدي مي شود که چيزي به جايي صادر نکرده است؟ آيا درست نيست که عراق و افغانستان و کشورهاي آفريقايي حاضر به خريد خودروهاي ما نيستند؟
همه اينها پرسش هايي بود که در غالب يادداشت، پيام و محاورات روزمره همين مردمي شنيده و خوانده شد که گويا مسوولين مرتبط فراموش کرده اند ولي نعمتان حکام چه کساني اند.