سرانجام نوسازی مینی بوس های فرسوده
 

وی با بیان اینکه سال گذشته در وضعیت اضطرار قرار نداشتیم چرا که بسیاری پارامتر ها بهبود پیدا کردند، گفت:‌یکی از آن‌ها بهبود کیفیت بنزین به بنزین یورو ۴ بود اما جای سوال است که آیا باز هم آلودگی ایجاد نشد؟ تشکری هاشمی با بیان اینکه تا زمانی که خودروهای فرسوده از رده خارج نشوند نمی توان برای آلودگی هوا کاری کرد گفت: ما به دنبال راه حل کم هزینه هستیم .وی در مورد ادامه طرح زوج وفرد نیز گفت: نیمی از خودروهای پایتخت در نیمی از سال حق تردد ندارند، این در حالی است که خودروهای فرسوده می توانند در سطح شهر تردد داشته باشند.وی در مورد سرانجام طرح LEZ نیز گفت:‌ LEZ کار دقیق ،علمی و کارشناسی است و اگر نیاز باشد این طرح را بیشتر برای همگان توضیح دهیم ، این کار را خواهیم کرد چرا که باید حل مشکل آلودگی هوا به یک مطالبه عمومی بدل شود.وی در مورد سرانجام نوسازی مینی بوس های فرسوده نیز گفت:‌باتوجه به فرصت دولت برای اختصاص وام نوسازی و همچنین کمک بلاعوض شهرداری یکی از گزینه های رانندگان مینی بوس اسقاط خودرو و دریافت وام برای نوسازی مینی بوس است اما این آمادگی وجود دارد که به جای مینی بوس خودروی تاکسی به این افراد داده شود و در حال حاضر این دو گزینه پیش روی رانندگان مینی بوس های فرسوده قرار گرفته است.