بررسی تاثیر ارائه وام خودرو بر بازار‌
  منطقه زنجان، اظهار کرد: ارائه وام در نوع خود محرک خوبی برای ایجاد رونق در بازار است و می‌تواند شرایط را به نفع بازار تغییر دهد، با این حال باید اذعان کرد این طرح در گام‌های نخست نتوانسته است به بازار شوک وارد کند.وی تصریح ‌کرد: هنوز رکود کامل بر بازار خودرو حاکم است و مشخص نیست که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. خودروسازان باید حمایت بیشتری از مشتری کرده و شرایط بهتری را برای خرید شرایطی خودرو فراهم کنند تا شاید از این وضعیت خارج شویم.این فعال صنفی با اشاره به اینکه وضعیت بازار خودروهای خارجی تا حدی بهتر از خودروهای تولید داخل است، گفت: با توجه به کیفیت این خودروها و علاقه خریداران به امکانات آن می‌شود، عنوانکرد شرایط در بازار به نفع خودروهای خارجی است و کاهش قیمت در این بخش نیز مزید بر علت شده تا خرید و فروش خودروهای خارجی کم ‌و بیش وجود داشته باشد.