صندلی خودرویی که نوار قلب می‌گیرد
 

به گفته این محققان، به جز عامل خستگی، مهمترین دلیل بروز حوادث رانندگی که سبب ناتوانی ناگهانی راننده می‌شود، حملات قلبی و دیگر مشکلات قلبی و عروقی هستند. این صندلی برای جلوگیری از وقوع این نوع تصادفات طراحی شده است و به طور هماهنگ با فناوری‌های خودکار پاسخ اضطراری خودرو مانند ترمز فعال و سیستم‌های کمکی توقف اضطراری کار می‌کند.آندریاس هینیگ، رهبر این پروژه اظهار کرد: این نوار قلب که در صندلی خودرو قرار دارد، بدون تماس مستقیم با بدن راننده کار می‌کند.الکترودهای نوار قلب که توسط این گروه طراحی شده است، می‌تواند از میان لایه‌های لباس کار کند که راه‌حلی برای نظارت بلند مدت در زمینه‌های دیگر پزشکی است.این سیستم شامل صفحات فلزی است که در صندلی ساخته شده‌اند. این صفحات مانند یک نوع گیرنده برای سیگنال‌های الکترومغناطیسی طبیعی بدن کار می‌کنند.به گفته محققان، این سیستم حتی از روی چندین لایه لباس نیز به خوبی کار می‌کند. چالش موجود در تمایز قائل شدن بین سیگنال‌های نسبتا ضعیف منتشر شده توسط سیستم قلبی و عروقی بدن و سیگنال‌های قوی‌تر ایجاد شده توسط اصطکاک و تداخل است.یک سپر و مدار الکترونیکی، جریان قوی‌تر را از رسیدن به صفحه مدار که اندازه‌گیری و کنترل نوسانات ولتاژ را قبل از این که وارد رایانه شوند انجام می‌دهد، بازمی‌دارند.به گفته محققان، در حالی که تمرکز این فناوری بر روی برنامه های کاربردی خودکار است، از کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. این فناوری می‌تواند در تخت‌های بیمارستان، لباس‌ها، پتو‌ها و بسیاری از موارد دیگر برای ارائه نظارت غیر تهاجمی بر قلب به کار گرفته شود.