مراجعات گسترده مردم به نمايندگی خودروسازان
 بررسی فرم های مربوط به شرایط فروش اعتباری خودرو با وام ۲۵ ميليون تومانی نشان می دهد٬ حکایت از ۳ تا ۱۲ فقره چک برای دریافت خودرو با شرایط متفاوت است٬ به عنوان مثال برای خرید یک پژو ۴۰۵ GLX با بازپرداخت ۱۲ ماهه٬ فرد متقاضی باید ۳ چک ۴ ماهه به مبلغ هر یک ۸ ميليون و ۴۹۹ هزار تومان در اختيار نمایندگی قرار دهد٬ که سررسيد اولين چک هم ۱۵ اسفندماه امسال اعلام شده است. یا برای خرید همين خودرو به صورت ۲۴ ماهه٬ فرد متقاضی باید ۶ چک ۴ ماهه هر یک به مبلغ ۴ ميليون و ۵۸۰ هزار تومان و یا برای خرید به صورت ۳۶ ماهه نيز ۹ چک چهارماهه هر یک به مبلغ ۳ ميليون و ۲۸۵ هزار تومان به نمایندگی تحویل دهد. برای خرید یک خودرو ۴۰۵ GLX با بازپرداخت ۴۸ ماهه فرد متقاضی همچنين می تواند ۱۲ چک ۴ ماهه هر یک به مبلغ ۲ ميليون و ۶۴۴ هزار تومان به نمایندگی تحویل دهد. بررسی های ميدانی در مراجعه به نمایندگی های خودروسازان نشان می دهد٬ فرد متقاضی می تواند دوره چک ها را نيز به صورت سه ماهه٬ چهارماهه و یا ۶ ماهه انتخاب کند که بر این اساس مبالغ چک ها و تعداد آن متفاوت خواهد بود. یکی از افرادی که برای اطلاع از شيوه دریافت وام ۲۵ ميليون تومانی برای خرید خودرو به نمایندگی ایران خودرو مراجعه کرده بود٬ می گوید به نظر نمی رسد که دولت بخواهد مردم به راحتی خرید خود را انجام دهند٬ چرا که تهيه ۱۲ ٬۸ ٬۳ یا ۱۶ چکی که در شرایط فروش خودروها ذکر شده٬ کار را بسيار سخت می کند و بسياری از افرادی که برای خرید خودرو و یا به عبارتی خودرودار شدن می خواهند از این طرح استفاده کنند٬ عموماً مشکل ارائه چک را دارند. بنابراین کار چندان راحت هم نخواهد بود. وی می افزاید: دولت اگر می خواهد مردم به راحتی خرید کنند٬ باید شرایط سهل تری را قرار دهد٬ نه اینکه برای پرداخت اقساط به جای ارائه دفترچه و کسر آن به صورت ماهيانه٬ رو به دریافت تعداد زیادی چک که پشت هر یک از آنها را هم ضامن امضاء کند٬ ارائه دهد. بررسی فرم هایی که از سوی نمایندگی برای فروش خودرو در اختيار متقاضيان قرار می گيرد٬ نشان می دهد که حداکثر دوره بازپرداخت وام ۲۵ ميليون تومانی۴۸ ٬ ماهه است در حالی که برخی از مردم تصور می کردند می توانند خودرو را با اقساط ۷ ساله یا همان ۸۴ ماهه دریافت کرده و به تبع آن اقساط کمتری بپردازند. به هر حال باید منتظر ماند و دید با گذشت چند روز از آغاز اجرای این طرح٬ چه سرنوشتی برای آن رقم خواهد خورد و آیا دولت به صورت عملياتی می تواند تقاضای مردم را تحریک کرده و کمکی هم به خودروسازان کند؟ به نظر می رسد زمان لازم است.