انتقاد راغفر از طرح ۲۵ و ۱۰ میلیونی دولت: افرادی که شغل آزاد دارند در این طرح دیده نشده اند
حسین راغفر اقتصاددان درباره وام 25 میلیون تومانی خودرو و 10 میلیونی کالا  با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح  ترغیب تولید داخلی است گفت : البته نوعی شتابزدگی و ابهاماتی در آن وجود دارد.

وی گفت: بخش زیادی از مردم که دارای شغل آزاد هستند یا درآمد پایین دارند، در این طرح دیده نشده اند و همه کارکنان نمی‌توانند به یک سطح از این تسهیلات استفاده کنند و این خود یکی از علت‌های پیچیده شدن اجرای این طرح است.

این اقتصاددان افزود: طبقات متوسط پایین و کم درآمد قطعاً‌ نمی توانند از این فرصت استفاده کنند و طبقه متوسط به بالا و پردرآمدها از آن منتفع خواهند شد.

وی اظهارداشت: بدون شک اجرای این طرح آثار تورمی در بازار خواهد داشت اما میزان آن به خاطر نامشخص بودن حجم اعتبارات در نظر گرفته شده و اینکه چه کسانی از آنها منتفع خواهند شد دقیقاً‌ معلوم نیستراغفر با بیان اینکه بیشترین منفعت از اجرای این طرح را مونتاژکاران و خودروسازان می برند، تصریح کرد: با اجرای این طرح با افزایش تقاضای کاذب ارز روبرو خواهیم شد و آثار تورمی آن بیشتر خواهد شد.

این اقتصاددان گفت: در شرایطی که در رکود هستیم شاهد تخفیف‌های ویژه مونتاژکاران برای خرید خودروهایشان هستیم، زیرا هزینه های تولیدشان در مقایسه با خودروسازان داخلی بسیار کمتر است.وی با اشاره به فعالیت ۲۳ شرکت و خودروساز در داخل کشور، تصریح کرد: برخی از این شرکت‌ها حتی اتاق رنگ هم نداشتند و محصولشان به طور کامل از خارج وارد می شد.راغفر با اشاره به قرار گرفتن نام برخی از برندها و کالاها در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: این مسئله می تواند ناشی از وجود کانون‌های قدرت و حضورشان در تصمیم گیری‌ها باشد که منابع به کدام جهت سوق داده شوند.

وی با بیان اینکه آن انتظاری که در اجرای این طرح می رود، محقق نخواهد شد، افزود: بانک‌ها در شرایط کنونی هیچ انگیزه ای برای تسهیلات ۱۶ درصدی ندارند و آنها در جاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند.این اقتصاددان خاطر نشان کرد: یکی از اهداف این طرح کمک به تولیدات داخلی است در حالی که با اجرای آن اشتغالی صورت نخواهد گرفت و تلاش می شود کالاهایی که تقاضایی برای آن نبوده است، به فروش برسد.