فروش اقساطی محصولات هیوندای آغاز شد
 ودروهای واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهند شد .موعد تحویل خودرو ها ۲۵ روز کاری می باشدوهزینه ترهین بعهده مشتری می باشد.همچنین هزینه بیمه بدنه پس از صدور بیمه نامه به مبلغ قسط اضافه میگردد.کلیه خودرو ها وارداتی بوده و فاقد گارانتی میباشد.
تحویل خودرو صرفا در تهران می باشد.