نسل اول اتوبوسهای خودران بهار امسال روانه خیابانهای سوئیس می شوند "بست مایل" این سیستم را مشابه عملکرد برج مراقبت در فرودگاهها می داند.این شرکت سوئیسی اولین قرارداد خود را در این زمینه با شرکت پست باس یک شرکت بزرگ اتوبوس رانی در سوئیس و فرانسه امضا کرده است.شرکت بست مایل از سال ۲۰۱۴ با همکاری دانشگاه فدرال پلی تکنیک لوزان در حال نوشتن اگوریتم هایی برای توسعه حمل و نقل عمومی خودکار بوده اند.این اتوبوسها با ترافیک، عابران پیاده و دیگر موانع روبرو خواهند شد و باید بتوانند به شکلی ایمن و کارآمد آنها را رد کنند.این سیستم خودکار باید قابل اتکا، انعطاف پذیر و قادر به کار کردن در کنار سیستم حمل و نقل کنونی باشد.نرم افزار بست مایل به اپراتورهای این خودروها این امکان را می دهد که ناوگان را در صورت لزوم از راه دور نظارت، کنترل و بهینه سازی کنند.