ایران‌خودرو بازپرداخت وام ۲۵ میلیونی را «۴ ساله» کرد!

در حالی که دولت مدت بازپرداخت وام خودرو را 4 تا 7 ساله عنوان کرده بودند و با تبلیغ روی این موضوع سعی در استقبال مردم از این طرح و فروش خودروها داشتند، معاون فروش و بازاریابی ایران‌خودرو اعلام کرد، مدت بازپرداخت اقساط 4 ساله خواهد بود!