بیمه تاکسیران‌ها قطع نشده است

وی ادامه داد: در عین حال نیز پوشش بیمه‌ای جدید برای تاکسیرانان نداریم، زیرا حق بیمه سهم دولت پرداخت نشده است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین درباره پرداخت مستمری به اعضای خانواده آن دسته از جانباختگان فاجعه منا که تحت پوشش تامین اجتماعی بودند نیز عنوان کرد: امر برقراری مستمری برای این افراد در حال پیگیری است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.