کرمان موتور و مديران خودرو در فهرست تسهيلات خودرو قرار دارند
 مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی در واکنش به این نکته برخی شرکتها نسبت به فهرست تهيه شده اعتراض داشتند٬ گفت: این فهرست هم در بخش خودرو و هم کالا توسط وزارت صنعت٬ معدن و تجارت تهيه شده و بانک مرکزی دخالتی در تهيه و تایيد آن نداشته است. وی ادامه داد: فهرست مدل خودروها به وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ابلاغ شده و این وزارتخانه فهرست خودروها را به نمایندگیهای ابلاغ خواهد کرد. * کرمان موتور و مدیران خودرو در فهرست تسهيلات خودرو قرار دارند مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا شرکتهای خودروسازی کرمانموتور و مدیران خودرو (توليد کننده خودروهای چينی) در فهرست قرار دارند اظهارداشت: بله؛ محصولات این دو شرکت هم در فهرست وزارت صنعت٬ معدن و تجارت هستند. * حجم تزریق منابع بانک مرکزی فعلا قابل پيشبينی نيست/ تخصيص اعتبار متناسب با استقبال مردم مير محمد صادقی در پاسخ به این سوال که حجم منابعی که بانک مرکزی در این طرح تزریق خواهد کرد٬ چقدر است٬ گفت: فعلا قابل پيشبينی نيست زیرا باید اول طرح اجرا شود و ببينيم چقدر استقبال میشود و بعد از آن میتوان اعلام کرد که حجم اعتباری که بانک مرکزی به این طرح اختصاص داده٬ چقدر است