هوای تهران ظرف ۴۰ ساعت به مرز ناسالم رسید
 
 دومین دستور جلسه امروز شورای شهر تهران به بررسی لایحه برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صوتی در شهر تهران اختصاص داشت ،که رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در تشریح لایحه، گفت: این لایحه پس از بررسی، بازنگری و اعمال نظرات تمامی کمیسیون‌ها برای تصویب آماده و به صحن شورای شهر تهران ارائه شده است.وی با بیان اینکه این برنامه دارای دوفصل است، تصریح کرد: نخستین بخش این طرح به اقدامات اجرایی که توسط مدیریت شهری باید انجام شود، می‌پردازد که از جمله این اقدامات تشکیل کمیته آلودگی هوای شهر تهران است.رئیس کمیسیون سلامت ،اعلام کرد: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به عنوان رئیس این کمیته و مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به عنوان دبیر این کمیته خواهند بود. ضمن اینکه نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار، معاون شهرسازی، معاون فنی و عمرانی، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل و نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دو نفر کارشناس خبره به انتخاب کمیسیون های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و معماری و شهرسازی دیگر اعضا این کمیته هستند.حافظی دیگر بخش برنامه را پیشنهادات مدیریت شهری به هیات دولت با هدف کاهش آلودگی‌های صوتی شهر دانست و گفت: از جمله این موضوعات می‌توان به پیشنهاد "اضافه کردن پهنه حساس" به جدول "حد مجاز صدا در هوای آزاد" برای مراکز درمانی وآموزشی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در قالب این پیشنهاد حد مجاز صدا برای این پهنه در روز ۵۰ دسی بل و برای شب هنگام به میزان ۴۰ دسی بل با حریمی به شعاع ۱۰۰ متری این مراکز،تعیین شده است.رئیس کمیسیون سلامت دیگر پیشنهاد را در خصوص آزمون‌های وسایل نقلیه موتوری برای شناسایی حدود مجاز صدا دانست و گفت: در این مصوبه به شورای عالی حفاظت محیط زیست پیشنهاد شده است که با اصلاح قوانین مرتبط ،حدود صدای مجاز برای کلیه وسایل نقلیه را در سه نوع آزمون صدای عبوری، صدای اگزوز و صدای وسایل هشدار دهنده برابر استانداردهای روز جهان تعیین کند.حافظی افزود: در قالب این مصوبه پیشنهاد شده است که برای گروه خودروهای "O" که شامل لودر، کمپرسی، تراکتور، غلتک آسفالت، بونکر سیمان و جرثقیل است مقادیر مجاز صدا در حال تردد در جاده تعیین شود.محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان بررسی این دستور جلسه پیشنهاد حضور نماینده وزارت بهداشت را در کمیته آلودگی هوای تهران ارائه کرد.همچنین وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به پایدار بودن نقشه‌های تهیه شده برای آلودگی‌های صوتی، گفت: معمولا به همین دلیل در نقاط مختلف جهان هر چند سال یکبار این نقشه‌ها تهیه می‌شود. و پیشنهاد می‌شود که مدتی بیش از ۶ ماه برای تهیه اینگونه نقشه ها تعیین شود.مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران همچنین در خصوص آلودگی هوای شهر تهران اعلام کرد: میانگین آلودگی هوای شهر تهران در روز گذشته ۱۴۶ PPM اندازه گیری شد که این میزان مرز هوای ناسالم برای تمامی افراد جامعه است این در حالی است که مدت زمان رسیدن هوای شهر از سالم پس از باران چند روز قبل ، به این میزان تنها در حدود ۴۰ ساعت بود.حسینی میانگین آلودگی اندازه گیری شده برای امروز شهر تهران را در حدود ۱۱۴ PPM دانست.مهدی چمران در پایان بررسی این دستور جلسه با اشاره به ضروری بودن پایش آلودگی‌های صوتی در زمان کنونی برای شهر تهران اظهار داشت: بهتر است دوره تهیه این نقشه‌ها حداکثر سالی یکبار تعیین شود.در پایان بررسی و اعمال نظرات اصلاحی، این دستور جلسه با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.