آلودگی هوا باعث تعطیلی مدارس میشود؟
 
  مسعود ثقفی در برنامه پيشخوان خبر شبکه خبر با اشاره به اینکه وضعيت کيفی هوای تهران از روز گذشته تا پایان روز دوشنبه به دليل غلظت بيش از حد ذرات معلق در شرایط غيرسالم برای گروههای حساس قرار دارد٬ اظهار داشت: به همين دليل هرگونه ورزش و فعاليت بدنی دانش آموزان در مدارس ممنوع اعلام شده است. وی در پاسخ به این پرسش که برخی دانش آموزان به بيماریهای تنفسی مانند آسم مبتلا هستند و در شرایط آلودگی هوا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند٬ آیا غيبت آنها از مدرسه در این روزها موجه خواهد بود٬ گفت: براساس آئين نامه انضباطی مدارس هرگونه عدم حضور با دلاليل قانونی و موجه بلامانع است. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران درخصوص امکان تعطيلی مدارس عنوان کرد: کميته اضطرار آلودگی هوا با ریاست استاندار تشکيل میشود و تمام دستگاههای مسئول شهر تهران از جمله آموزش و پرورش از اعضای آن هستند. تصميم گيری در رابطه با تعطيلی و عدم تعطيلی مدارس بر عهده این کميته است و رأی آموزش و پرورش نيز همواره این است که سلامت دانش آموزان برای ما در اولویت است.