تست اولین خودروی خودران ولوو
 
 
 ولوو در این تست یک خودروی تغيير یافته را که حتی عبور کانگوروها را تشخيص میدهد! با همراه یک کاروان از خودروها در بخشی از بزرگراه جنوب آدلاید که برای این تست بسته شده بود آزمایش کرد. سری جدید خودروهای XC90 ولوو اوایل امسال در استراليا عرضه شد. این خودروها از یک سری فن آوریها همچون پارک خودکار و سنسورهایی که خروج از بين خطوط و نزدیک شدن به خودروی جلویی را هشدار میدهد برخوردار هستند. ولوو قصد دارد تا سال 2017 دستکم 100 خودروی خودران را به خيابانهای سوئد بفرستد و این شرکت معتقد است که استراليا میتواند ظرف پنج سال دنباله رو سوئد باشد.اروپا نيز بدنبال عرضه خودروهای خودران تا سال 2020 است. جی ویتریل نخست وزیر ایالت جنوب استراليا گفت: این ایالت در سراسر استراليا در زمينه فن آوری خودروهای خودران پيشرو است و این اعتقاد را دارد که پتانسيل نجات جان انسانها و کاهش انتشار کربن را دارد. وی افزود: ما در حال تشویق توسعه یک فن آوری جدید هستيم که نه تنها نویدبخش ارتقای ایمنی و کاهش آلایندگی است بلکه فرصتهای بیشماری را برای اقتصاد جنوب استراليا دارد. این صنعت پتانسيل ایجاد تحول در حمل و نقل استراليا را دارد. گروه ARRB که یک آژانس تحقيقاتی ایمنی جاده با 55 سال سابقه است این آزمایش را با همکاری دانشگاه تلسترا فليندرس و انجمن اتومبيل رویال استراليای جنوبی انجام داد