تولید ایران خودرو ۱۰۰۰ و سایپا ۸۰۰ دستگاه در روز
 
 
  بر اساس آماری که امروز از سوی وزارت صنعت منتشر شده تعداد خودروهای تولید شده در کشور طی ۷ ماهه امسال ۵۴۸ هزار و ۴۶۱ دستگاه و تعداد خودروهای تولید شده در مهرماه امسال ۴۷ هزار و ۴۶ دستگاه عنوان شده است.

در عین حال بر اساس آماری که ماه گذشته توسط وزارت صنعت منتشر شد، تعداد خودروهای تولیدی در ۶ ماهه اول امسال ۵۰۱ هزار و ۱۰۴ دستگاه بوده است.

یک جمع ساده نشان می‌دهد که مجموع آمار تولید خودرو در ۶ ماهه امسال و تولید مهرماه برابر با ۵۴۸ هزار و ۱۵۰ دستگاه خواهد بود که در واقع میزان تولید ۷ ماهه امسال است. مقایسه این عدد با رقم ۵۴۸ هزار و ۴۶۱ دستگاه که امروز از سوی وزارت صنعت اعلام شده نشان دهنده اختلاف ۳۱۱ دستگاهی در تولید خودرو طی ۷ ماهه امسال در کشور است.

به این ترتیب آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ۳۱۱ دستگاه بیشتر از مجموع تولید ۶ ماهه و مهرماه است.

* تناقض آماری در تولید سواری

این تناقض آماری در مورد تولید سواری نیز حاکم است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، در ۶ ماهه امسال ۴۶۰ هزار و ۱۹۲ دستگاه سواری در کشور تولید شده و میزان تولید این محصول در مهرماه نیز ۴۲ هزار و ۸۱۰ دستگاه بوده است. مجموع این دو عدد برابر با ۵۰۳ هزار و ۲ دستگاه است در حالی که رقم اعلام شده از سوی وزارت صنعت طی روز جاری، ۵۰۳ هزار و ۲۲۱ دستگاه سواری طی ۷ ماهه است.

در نتیجه آمار جدید اعلام شده از سوی وزارت صنعت در مورد تولید خودروی سواری طی ۷ ماهه ۲۱۹ دستگاه بیشتر از مجموع تولید ۶ ماهه و مهرماه است.

تناقض آمارها در مورد تولید خودرو در حالی صورت گرفته که این آمارها طی ماه جاری با تأخیر منتشر شده و علاوه بر این، آمارهای تولید مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور است که باید در تهیه آن دقت بیشتری اعمال شود.

بر اساس اعلام امروز وزارت صنعت، میزان تولید خودرو در کشور طی ۷ ماهه امسال با افت ۱۲.۲ درصدی همراه بوده است.

* تولید روزانه ایران خودرو به هزار دستگاه رسید

در مهرماه میزان تولید ایران خودرو ۲۲ هزار و ۷۱۱ دستگاه بوده که نسبت به تولید شهریور ماه ۴ هزار و ۹۹۲ دستگاه یعنی معادل ۱۸ درصد افت داشته است.

به این ترتیب در مهرماه، تقریباً در هر روز در ایران خودرو هزار دستگاه خودرو تولید شده است.

* تولید روزانه سایپا به ۸۰۰ دستگاه رسید

همچنین مدت میزان تولید سایپا از ۲۶ هزار و ۳۹۹ دستگاه در شهریور ماه به ۱۷ هزار و ۴۹۵ دستگاه در مهرماه رسیده که نشان دهنده افت ۸ هزار و ۹۰۴ دستگاهی است و افت تولید ۳۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در نتیجه در مهرماه تقریباً روزی ۸۰۰ دستگاه خودرو در سایپا تولید شده است.