خودرو مسابقه ای فوق العاده لکسوس / عکس
 
  این خودرو یک مدل مسابقه است توسط بخش مسابقه تویوتا طراحی شده است .

 

جزییات زیادی درباره این خودرو در دسترس نیست اما بنا بر خبر ها این خودرو در آلمان ساخته است