چه‌شرایطی برای پایان‌دادن به کمپین نخریدن‌خودرو نیاز است؟
 
 نماینده ارومیه مردم درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:اگر خودروسازان کشور، تعهدهای لازم را برای ارتقای کیفی خودروهای تولیدی بدهند و بخشی از قیمت خودرو را کاهش دهند شرایط برای پایان کمپین نخریدن خودرو صفر فراهم می شود.

این نماینده مردم درمجلس نهم افزود: خودروسازان بدهی قابل توجهی از کشور ونزوئلا دارند همچنین از بابت نوسازی خودروهای فرسوده طلب‌های دارند که اگر دولت دراین رابطه شرایط را تسهیل کند وضعیت مالی شرکت های خودروسازی تقویت می شود.سود تسهیلات بانکی خرید خودرو باید جذب کننده باشد

قاضی‌پور تصریح کرد: زمانی به موضوع کمپین نخریدن خودرو صفر پایان داده شود که تسهیلات بانکی خرید خودرو با نرخ سود ۱۲ درصد و با شرایط آسان ارائه شود که متقاضیان خرید خودرو بتوانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد:نظر نمایندگان مجلس براین بود به جای وام خرید خودرو با نرخ تسهیلات ۱۶ درصد،وام با نرخ ۱۲ درصد ارائه شود و مابه التفاوت نرخ سود را دولت از محل یارانه حمایت از تولید پرداخت کند.

این عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآورشد:درهرصورت باید ارائه تسهیلات خرید خودرو به مانند شرایط دشوار سایر وام ها بانکی نباشد.