نیروگاه خورشیدی دراستان قزوین راهاندازی میشود
 
 وی با بیان اینکه یک شرکت سرمایه گذار از کشور آلمان به منظور ساخت و راه اندازی نیروگاه خورشیدی در منطقه توپوقچی تاکستان اعلام آمادگی کرده است، عنوان کرد: از مسئولان استانی در استانداری و نمایندگان مجلس قزوین خواستاریم تا در راستای اجرای این طرح اقدامات لازم را همانند تملک و اختصاص زمین مناسب انجام دهند. چگینی گفت: این طرح بزرگترین نیروگاه خورشیدی در استان بوده که میتواند قزوین را همردیف استانهای شاخص کشور در استفاده از انرژیهای نو قرار دهد. محمد حمیصی مدیرمرکزرشد انرژی های نو استان نیز در این نشست، اظهار کرد: یارک علم و فناوری نیزبا توجه به سابقه 10 سالهای که به عنوان واسط مراکزتولید کننده علم و مصرفکننده دانش دارد میتواند در ارائه ایده های نو نقش موثری ایفا کند. حمیصی با بیان اینکه نخستین کمپ ایده ها در موزه انرژیهای نو دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، ابراز کرد: برگزاری این کمپ دستاوردهای خوبی داشته که میتواند تداوم داشته باشد.