زمان برگزاری سومین همایش صنعت خودرو ایران تغییر کرد
 
 
 ساسان قربانی اعلام کرد: با توجه به اینکه قرار است «اولین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودروی ایران » در تاریخ ۹ تا ۱۲ اسفند ماه سال جاری در تهران و در چهار چوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برگزار شود مقرر شد تا این همایش نیز همزمان با برگزاری نمایشگاه برپا شود.

وی گفت: با توجه به ابراز تمایل گسترده شرکت های خودروسازی ، قطعه سازی و طراحی و مهندسی خارجی برای حضور فعال در سومین همایش بین المللی  صنعت خودرو ایران این تصمیم اتخاذ شد.

وی در ادامه افزود:  به منظور آشنایی کامل میهمانان بین المللی همایش با صنعت خودرو ایران ، شورای راهبردی و کمیته برنامه ریزی کنفرانس تصمیم گرفت که کنفرانس هم زمان با نمایشگاه ،  در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه سال جاری برگزار شود.

قربانی افزود: انتظار می رود با استفاده از هم زمانی برگزاری همایش و نمایشگاه علاوه بر ایجاد هم افزایی در این رویدادهای مهم، اثر بخشی مورد انتظار نیز حاصل شود.

دبیر کل کنفرانس بین المللی صنعت خودروی ایران  گفت: هدف اصلی برگزار کنندگان این رویدادهای مهم برداشتن گام های اساسی در مسیر تحول صنعت خودرو ایران و اقشار مختلف جامعه برداشته شود.