کشف ۷.۲ میلیارد دلار قاچاق سوخت در سال ۹۲
 
 حبیب الله حقیقی در همایش سراسری حراست وزارت نفت و شرکت های تابعه با تشریح وضعیت قاچاق در کشور در سال ۹۲ گفت: در سال ۹۲ معادل ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام شد که ۷.۲ میلیارد دلار از آن مربوط به قاچاق سوخت بوده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: براساس طرحی، قرار بود از پنج تا ۱۰ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نشود تا بخشی از هزینه ها کاهش یابد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اگر قاچاق سوخت را کنترل می کردیم شاید این همه مشکلات برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد نمی شد.

حقیقی با اشاره به کاهش قاچاق سوخت تصریح کرد:  در سال ۱۳۹۲ پنج نوع فرآورده نفتی به میزان ۲۴۷ میلیون لیتر در روز توزیع می شد که توانستیم آن را به حدود ۲۲۸ میلیون لیتر کاهش دهیم.

رئییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق سوخت باید به صورت فرآیندی انجام شود گفت:بر این اساس باید مبدا، مسیر و مقصد نهایی ارسال سوخت کنترل شود.

حقیقی با اشاره به صدمات اقتصادی گسترده قاچاق سوخت در کشور افزود: باید به کمک وزارت نفت، مبارزه با قاچاق سوخت تشدید و با دقت بیشتری انجام شود.