فعالیت ۱۹ دوربین نظارتی در جاده‌های قم
 
 
  ابوالفضل جمالی  با بیان اینکه چهار دوربین در اتوبان قم - تهران فعال است که تخلفات رانندگی را ثبت می‌کنند، گفت: طی ۲ ماه آینده در اتوبان قم - تهران در هر ۲۰ کیلومتر یک دوربین ثبت تخلف نصب خواهد شد که سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۱۹ دوربین نظارتی در جاده‌های استان قم فعال است و ۲ دوربین نیز در آینده نصب می‌شود، ‌ گفت: ۱۵ دوربین کنترل سرعت ثابت در جاده‌ها فعال است و هشت دوربین نیز در آینده نزدیک نصب می‌شود و ۶ دوربین پلاک خوان نیز فعال است و چهار دوربین دیگر نیز نصب می‌شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان قم ادامه داد: یک دوربین راهنمای ترافیکی در سلفچگان نصب شده و دیگری نیز در عوارضی قم - تهران نصب می‌شود که رانندگان می‌توانند با استفاده از تابلو وضعیت ترافیکی جاده‌ها را بررسی کنند.

وی همچنین اظهار داشت: ۷۰ ترددشمار در جاده‌های استان قم نصب شده که تعداد خودروهایی که از جاده‌ها تردد می‌کنند را شمارش می‌کند.

جمالی عنوان کرد: این اداره کل  بر ناوگان حمل و نقل عمومی مانند معاینه فنی خودروها نظارت می‌‌کند و چنانچه اتوبوس‌ها وسایل ایمنی نداشته باشند اجازه حرکت داده نمی‌شود.