ابلاغ دستورالعمل وام خودرو به بانکها
 
 پس از تکميل و ارسال فرمهای درخواست متقاضيان توسط دستگاهها٬ شرکتها و صندوقهای بازنشستگی٬ بانکهای عامل کارتها را صادر کرده و از طریق دستگاههای مربوطه در اختيار متقاضيان قرار میدهند. البته براساس این اطلاعيه قرار شد اجرای طرح خرید خودرو از 18 آبان ماه آغاز شود.بانک مرکزی هم روز گذشته اعلام کرد که دستور العمل پرداخت وام 25 ميليون تومانی خودرو را به سيستم بانکی ابلاغ می کند. با این وجود امروز هنوز بانکها اطلاعی از این دستورالعمل ندارند. یک مقام مسئول در بانک مرکزی در همين ارتباط به تسنيم٬ گفت: شب گذشته هماهنگیهای لازم با وزارت صنعت انجام شد و امروز دستور العمل پرداخت وام 25 ميليون تومانی خرید خودرو و کالاهای واسطهای به چند بانک عامل ارسال شده است. وی با اشاره به اینکه بانکهای ملت٬ تجارت و صادارت از جمله بانکهای عامل وام خرید خودرو هستند٬ افزود: در کارتهای اعتباری خرید کالاهای با دوام ایرانی هم فرم های تعریف شده به دستگاه های دولتی ارسال شده است تا متقاضيان آنها نسبت به پر کردن این فرم ها برای دریافت کارت های اعتباری اقدام کنند.