از دولت وام بلاعوض نمی‌خواهیم
 
 

در روزگاری که اغلب کارشناسان یا حتی مدیران دولتی و خصوصی مرتبط با خودرو به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر دولت پولی برای کمک کردن به بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور برای خروج از رکود ندارد، رئیس انجمن قطعه‌سازان می‌گوید باید در این خصوص دولت به یاری قطعه‌سازان بشتابد.
محمدباقر رجال  با بیان این مطلب اظهار کرد: در بحث رکود در بخش قطعه سازی راه‌های مختلفی پیشنهاد شده است به این نتیجه رسیده‌ایم که هیچ راهی جز کمک مستقیم دولت به قطعه‌سازان برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها وجود ندارد.
وی در خصوص پیشنهاد کمک 500 میلیون دلاری قطعه سازان به دولت از محل آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران توضیح داد: برخی از همکاران تصور کرده‌اند پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان کشور «کمک بلاعوض» دولت به قطعه‌سازان بوده در صورتی که اصلا چنین بحثی مطرح نیست و درخواست انجمن قطعه‌سازان حتی دادن مستقیم پول به قطعه‌سازان نبوده است.
رجال در همین رابطه ادامه می‌دهد: راه‌های گوناگونی وجود دارد که دولت بخواهد مستقیم و با دست پر به قطعه‌سازان کمک کند همانطور که دولت آمریکا در جریان رکود اقتصادی و زمانی‌که خودروسازان این کشور در آستانه ورشکست شدن بودند وام داد و البته نتیجه لازم را هم گرفت.

<!-