آزمايش مجدد خودروهای فولکس
 
 
 ه گزارش رویترز٬ الکساندر دوبریندت٬ وزیر حمل و نقل آلمان٬ با ابراز«آزردگی» از یکی از بزرگترین کارفرمایان آلمانی اعلام کرد همه مدلهای فروخته شده تحت برندهای فولکسواگن٬ آئودی٬ اشکودا و سيات با موتورهای دیزلی و بنزینی برای مشخص شدن ميزان انتشار گازهای دیاکسيد نيتروژن و دیاکسيد کربن آزمایش میشوند. با گسترش ابعاد رسوایی تقلب فولکسواگن در ميزان انتشار گازهای آلاینده٬ این خودروساز از نمایندگیهای فروش خود در آمریکا و کانادا خواسته است فروش مدلهای دارای موتورهای دیزلی ۳ ليتری را متوقف کنند. این در شرایطی است که موسسه رتبهبندی مودیز رتبه اعتباری فولکسواگن را کاهش داده است. پيشتر دولت آلمان اعلام کرده بود فقط ميزان انتشار گاز دیاکسيد نيتروژن خودروهای دیزلی را آزمایش میکند