توليد بيش از 548 هزار دستگاه انواع خودرو
 
 
 
  در این مدت ؛خودروهای سواری نیز 503 هزار و 221 دستگاه تولید شد.
در 7 ماهه گذشته امسال 38 هزار و 239 دستگاه وانت ؛ 318 دستگاه مینی بوس ؛ 376 دستگاه اتوبوس و 6 هزارو 307 دستگاه کامیون تولید شده است.
در مهر امسال نیز 47 هزار و 46 دستگاه انواع خودرو و به تعداد 42 هزارو 810دستگاه خودروی سواری تولید شده است.
همچنین در مهر امسال ؛ وانت 3 هزار و 449 دستگاه ؛ مینی بوس 54 دستگاه ؛ اتوبوس 50 دستگاه و کامیون 683 دستگاه تولید شده بود.