تولید خودرو 60 درصد کاهش یافت
 
  براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در کشور در شهریور ماه امسال با افت 47.6 درصدی از 115 هزار و 462 دستگاه در شهریور 1393 به 60 هزار و 533 دستگاه کاهش یافت، اکنون این رقم به 47 هزار دستگاه در مهر ماه رسیده است به عبارتی دیگر تولید خودرو از شهریور ماه سال گذشته تاکنون بیش از 60 درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که کمپین «نه به خرید خودروی صفر» در سال جاری به منظور گران فروشی و محصولات بی کیفیت خودروهای داخلی جان گرفت و به دنبال همین امر اکنون شاهد افت 60 درصدی تولید خودرو هستیم.

البته مسئولان خودروسازان پر شدن انبارها از خودرو را تکذیب می کنند و از سوی دیگر دولت با وام 25 میلیون تومانی تلاش دارد تا این کاهش محسوس تولید خودرو را جبران کند.

در هفت ماهه نخست سال جاری، 503هزارو 221دستگاه خودروهای سواری تولید شد.

در ادامه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: طی 7 ماهه گذشته امسال به تعداد 38 هزارو 239 دستگاه وانت؛ 318 دستگاه مینی بوس؛ 376 دستگاه اتو بوس  و 6 هزارو 307 دستگاه کامیون تولید شده است.

این گزارش حاکیست؛ در مهر ماه امسال نیز به تعداد 47هزارو 46دستگاه انواع خودرو و به تعداد 42 هزارو 810دستگاه خودروی سواری تولید شده است.

همچنین در مهر ماه امسال؛ وانت به تعداد 3هزارو 449دستگاه؛ مینی بوس به تعداد 54 دستگاه ؛ اتوبوس به تعداد 50 دستگاه و کامیون به تعداد 683 دستگاه تولید شده بود.

گفتنی است؛ طی 6ماهه نخست امسال به تعداد 34 هزارو 730 دستگاه وانت؛ 264 دستگاه مینی بوس؛ 294 دستگاه اتوبوس  و 5 هزارو 624 دستگاه کامیون تولید شده است.

در شهریور ماه امسال نیز به تعداد 60 هزارو 533دستگاه انواع خودرو و به تعداد 54 هزارو 503 دستگاه خودروی سواری تولید شده است.

همچنین در شهریور ماه امسال؛ وانت به تعداد 5 هزارو 134 دستگاه؛ مینی بوس به تعداد 50 دستگاه؛ اتوبوس به تعداد 23 دستگاه و کامیون به تعداد 823 دستگاه تولید شده بود.