جدال دولت فرانسه با مدیر رنو نیسان
 
 

البته با توجه به افزایش سهام دولت فرانسه در رنو و دستیابی به قدرت تصمیم گیری بیشتر چنین اظهار نظری نیز دور از ذهن نبود. در واقع ماکرون تصمیم دارد با فشار بر رنو جهت پیوستن به نیسان که این روزها ازسوددهی بیشتری برخوردار است، تاسیسات و فرصت های شغلی طرف فرانسوی را حمایت کند.

جالب اینجاست که نیسان نیز در اقدامی متقابل امکان خرید سهام بیشتر توسط دولت فرانسه را محدود کرده است.

گفتنی است در حالی که رنو بیش از 43% از سهام نیسان را دراختیار دارد، طرف ژاپنی تنها 15% سهام رنو را خریده و در هیئت مدیره آن نیز حق رای ندارد. رنو خواستار برگزاری جلسه اضطراری هیئت مدیره و بررسی چیدمان جدید اعضا و توازن قدرت در حوزه رای گیری شده است. تاکنون سخنگویان هر دو طرف از اظهار نظر در این باره خودداری کرده اند.